Kalite vazgeçilmezdir.

TOPLAM KALİTE DEĞERLERİ

a) Müşteri Tatmini:
Kalite adına yapılan herşey müşteri isteklerinin tatminini sağlamaya yöneliktir ve müşteri sadakatini kazanmaktır.

b) Kalitenin Vazgeçilmezliği:
Kalitede başarılı olmak, işleri hızlı ve doğru olarak, verilen programda yapmaktır. Kaliteden ödün verilemez.

c) Ekip Çalışması:
Değişik, fakat birbirini tamamlayan unsurların kaliteyi oluşturma amacı ile birlikte sinerji yaratmak

d) Sürekli İyileştirme:
Yeni bir ürünü geliştirmek, bir problemi çözmek veya bir süreci geliştirmek mükemmele giden yolu oluşturmaktır.

e) Önlem:
Kaliteyi oluşturmanın yolu, sorunların ortaya çıkmadan, çıkacakmış gibi önceden önlem alacak proaktif yaklaşımla bakmaktır.

YÖNETİM

• Bölüm hedeflerinin ve kişisel hedeflerin planlaması
• Performans değerlendirme
• Organize etme, Planlama ve kararlara katılma
• Kişilerin yönlendirilmesi
• insiyatif kullanma
• Sistemli düşünme ve hareket etme
• Değerlendirme yeteneği
• Uzun vadeli görüş ve olayın bütününü görebilme

ÇALIŞAN

• Şirket için çalışan
• Toplam Kalite anlayışını özümsemiş
• Takım ruhuyla hareket eden, Katılımcı, Yapıcı
• Yeniliklere açık

EKİP

• Ekip çalışması
• İletişim
• Bilgi verme
• Sosyal ilişkiler

KİŞİSEL

• Kendini Adama, Motivasyon, Kararlılık
• Yardım etme arzusu
• Güven
• Sadakat

TOPLAM KALİTE DEĞERLERİ

a) Müşteri Tatmini:
Kalite adına yapılan herşey müşteri isteklerinin tatminini sağlamaya yöneliktir ve müşteri sadakatini kazanmaktır.

b) Kalitenin Vazgeçilmezliği:
Kalitede başarılı olmak, işleri hızlı ve doğru olarak, verilen programda yapmaktır. Kaliteden ödün verilemez.

c) Ekip Çalışması:
Değişik, fakat birbirini tamamlayan unsurların kaliteyi oluşturma amacı ile birlikte sinerji yaratmak

d) Sürekli İyileştirme:
Yeni bir ürünü geliştirmek, bir problemi çözmek veya bir süreci geliştirmek mükemmele giden yolu oluşturmaktır.

e) Önlem:
Kaliteyi oluşturmanın yolu, sorunların ortaya çıkmadan, çıkacakmış gibi önceden önlem alacak proaktif yaklaşımla bakmaktır.

YÖNETİM

• Bölüm hedeflerinin ve kişisel hedeflerin planlaması
• Performans değerlendirme
• Organize etme, Planlama ve kararlara katılma
• Kişilerin yönlendirilmesi
• insiyatif kullanma
• Sistemli düşünme ve hareket etme
• Değerlendirme yeteneği
• Uzun vadeli görüş ve olayın bütününü görebilme

Kalite vazgeçilmezdir.

ÇALIŞAN

• Şirket için çalışan
• Toplam Kalite anlayışını özümsemiş
• Takım ruhuyla hareket eden, Katılımcı, Yapıcı
• Yeniliklere açık

EKİP

• Ekip çalışması
• İletişim
• Bilgi verme
• Sosyal ilişkiler

KİŞİSEL

• Kendini Adama, Motivasyon, Kararlılık
• Yardım etme arzusu
• Güven
• Sadakat

EnglishGermanTurkeyRussia